Stadgar och årsredovisningar

Stadgar

Dessa stadgar är de senaste och är antagna på extrastämma 2017 samt fastställda på årsstämma i april 2018

Årsredovisningar

Föreningens räkenskapsår är detsamma som kalenderår, dvs. januari-december. Bokslut och årsredovisning kommer med kallelsen till årsstämman.