Stadgar och årsredovisningar

Stadgar

Dessa stadgar är de senaste och är antagna på extrastämma 2017 samt fastställda på årsstämma i april 2018