Nycklar och passage

Ytterportar

Ytterportarna får inte ställas upp och övriga dörrar ska hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott. När du går in eller ut genom ytterporten se till att den går i lås bakom dig så att inte obehöriga kan komma in.

Porttelefon

För att ringa upp i porttelefonen använder man pilarna och sedan lur, den som svarar trycker # för att öppna låset. Nattetid slås numret in manuellt efter att lur-knappen valts. Endast svenska nummer kommer läggas upp i systemet.

Nycklar

Föreningen nyttjar inte portnycklar. Nyckeln till den enskilda lägenheten ansvarar bostadsrättsinnehavaren själv för. För information kring de elektroniska kodbrickorna se längre ned på denna sida.

Nycklar postboxar

Varje medlem har fått tre nycklar till sin postbox i trapphuset. Skulle dessa förkomma kan ny cylinder köpas från DinBox Sverige AB Växel 08-698 39 00 micaela.norden@dinbox.se www.dinbox.se Uppge leverans- och fakturaadress.

Namnskyltar

HSB informerar föreningens fastighetsskötare, Spetsudden om nya medlemmar och datum för inflyttning. De sätter upp namnskyltar på tidningshållare och postboxar. Om ändring/tillägg behövs kontakta info@spetsudden.se eller telefon 08-22 04 44.

Namn i porttelefon och informationstavla läggs in av info@hsbgjutaren.se. Kontakta den adressen om du vill ändra eller lägga till något.

Vid flyttning eller uthyrning

Avflyttande ansvarar för att lämna över kodbrickor till den som flyttar in. För att få ny information i portregister och i porttelefonen skickas följande info till info@hsbgjutaren.se

För lägenhetsregister

 • Lägenhetsnummer enl Lantmäteriet (4 siffror)
 • Adress, uppgång och våning
 • Tidigare lägenhetsinnehavare
 • Ny lägenhetsinnehavare
 • Ny e-post
 • Nytt telefonnummer – endast svenskt telefonnummer
 • Datum för inflyttning

För registrering i porttelefon

Förnamn 1Efternamn 1Telefonnr 1
Förnamn 2Efternamn 2Telefonnr 2

Märk mailet med ”Ändring” och lägenhetsnummer.

Ändringar i systemet utförs en gång i månaden i samband med styrelsemöten. Vid andrahandsuthyrning krävs styrelsen medgivande och för att uppgift skall registreras i systemet måste hyrestiden vara minst sex månader.

Extra kodbrickor

Beställning av extra kodbrickor görs till info@hsbgjutaren.se. Mailet ska märkas med ”Extrabrickor” och lägenhetsnummer samt innehålla följande info:

 • Lägenhetsnummer enl Lantmäteriet (4 siffror)
 • Adress, uppgång och våning
 • Lägenhetsinnehavare
 • E-post
 • Telefonnummer

Extra brickor kostar 150kr/st som betalas i samband med nästa avgiftsavisering.

Borttappade kodbrickor – Meddela via mail ifall en bricka förloras. Den kommer då att spärras i systemet.