För mäklare

Mäklarinformation

Senast uppdaterad 2024-02-29

Denna information uppdateras löpande, vilket betyder att nedan alltid är den senaste informationen om föreningen.

Bostadsrättsföreningens namn är HSB Brf Gjutaren i Stockholm, mailadress info@hsbgjutaren.se. Postadress: S:t Eriksgatan 85A, 113 32 Stockholm

Föreningen är en HSB-förening, telefonnummer till HSBs medlemsservice är 010-442 11 00.

Köpehandlingarna skickas direkt till HSB Stockholm för handläggning. HSB informerar sedan föreningen, som godkänner medlemskap på styrelsemötena. Datum för styrelsemötena finns på hemsidan.

Observera att samtliga nya ägare måste vara medlemmar i HSB Stockholm för att styrelsen skall kunna godkänna medlemskap i Föreningen.

Föreningen
Föreningen är äkta och registrerades 1926. Fastigheten är byggd 1927. Föreningen äger marken. En större renovering gjordes 1984 då avloppsstammar, kall- och varmvattensystem och el-stammar byttes. Gårdsbjälklag på stora gården byggdes om ca år 2000.

Föreningen består av 177 lgh (varav 18 vindslägenheter som färdigställdes 2017) samt 10 lokaler. År 2017 var hyresintäkterna 3 732 000 kr från lokalerna.

Ekonomi
I månadsavgiften ingår värme, vatten, varmvatten, förråd, kabel-tv (basutbud från Tele2) och tillgång till gemensam tvättstuga. Obligatorisk avgift för gemensam Internetanslutning tillkommer.

Separat avgift tas ut för de lägenheter som har balkong, terrass eller fransk balkong.

Avtal om hushållsel tecknas och betalas av bostadsrättsinnehavaren själv. Elnätsavtal tecknas med Ellevio

Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen skall tecknas och betalas av bostadsrättsinnehavaren.

Överlåtelseavgift, 2,5% av gällande prisbasbelopp, debiteras säljaren.

Pantsättningsavgift, 1% av gällande prisbasbelopp, debiteras per pant. Gäller även vid omsättning.

Juridisk person godkännes ej. Minsta tillåtna ägande är 10%. Om annan än ägare bor i lägenheten anses det vara andrahandsupplåtelse (även till familj) och tillåtelse skall sökas av styrelsen.

 • Det finns inget beslut om förändringar av månadsavgiften
 • Föreningen har god ekonomi och är skuldfri

Byggnaden
Ventilationssystemet är ett självdragssystem som 1984 byggdes om till ett mekaniskt frånluftsytem. Det är inte tillåtet att installera spisfläkt, det skall vara spiskåpa eller kolfilterfläkt. Om kolfilterfläkt installeras måste det finnas ett ventilationsdon i köket, se vidare Gjutarens byggregler. De 18 vindslägenheterna har dock spisfläkt. OVK är utförd 2015 med godkänt resultat.

 • Radonmätning är utförd med godkänt resultat
 • 3-fas el är indraget i alla lägenheter
 • Fastigheten är uppvärmd med fjärrvärme
 • Fasaden renoverades 1998
 • Fönstren byttes 2013, lägenhetsfönster är 2+1 eller 3-glasfönster
 • Tvättstugan totalrenoverades inkl. nya maskiner 2014
 • Nytt låssystem 2014
 • Nya förråd 2015
 • Nytt gårdshus 2015
 • Takomläggning gjordes 2016-2017
 • Sedan 2016 har samtliga uppgångar hiss, 7 st nya och 2 st ombyggda
 • Långa gården dränerades under 2017 och fick ett nytt ytskikt under 2018
 • Renovering av trapphus har gjorts 2018
 • Föreningens gårdsdörrar byttes 2019
 • Cykelparkering finns utomhus på gårdarna.
 • Trappstädningen sköts av entreprenör
 • Det finns ingen möjlighet till garageplats via föreningens försorg. Garaget är uthyrt till Aimo Park
 • Det finns inget bygglov för inglasning av balkongerna
 • Radiatorer får ej tas bort eller ändras

2011 genomfördes en lägenhetsbesiktning. Protokollet från denna finns på hemsidan. Det är upp till säljaren och köparen att komma överens om brister som kvarstår. Följ länken till protokollen – Lägenhetsbesiktning 2011

Om lägenheten skall byggas om krävs godkännande från styrelsen, se byggreglerna på hemsidan. Övrig information om att renovera lägenheten, se Gjutarens byggregler.

Internet och TV

Föreningen har kollektiv internetanslutning 1000/1000 från Bahnhof för samtliga lägenheter. Den obligatoriska avgiften är 50 kr per månad och lägenhet vid sidan om månadsavgiften. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för all kabeldragning i lägenheten samt inköp av ev. router.

Internet kan även levereras från Tele2. Abonnemang tecknas av bostadsrättsinnehavaren själv. Den obligatoriska avgiften för den kollektiva internetanslutningen ska dock fortfarande betalas.

Stadgar

Dessa stadgar är antagna på extrastämma samt fastställda på årsstämma 2023

Överlåtelse

Överlåtelsehanteringen sker via HSB portalen. Mer information finns här.

Energideklaration

Energideklarationen finns att ladda ned nedan