Trivsel och ordning

Tänk på att det är en bostadsrättsförening och inte ett hyreshus du bor i. Det kräver ett visst engagemang från din sida. Att bo i en bostadsrättsförening innebär att alla medlemmar solidariskt ansvarar för ordningen och trivseln i fastigheten!

Underhåll

Bostadsrättsföreningen ansvarar för att underhålla allt som inte tillhör bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar. Fördelningen av underhållsansvaret framgår av stadgarna och broschyren ”Vem skall underhålla bostadsrätten?”. Den kan du rekvirera från styrelsen eller HSB och den finns även att ladda ned här. Observera dock att bostadsrättsinnehavaren alltid svarar för egna installationer och sådant som tidigare lägenhetsinnehavare låtit installera.

Tvättmaskin

Tvättmaskin kan installeras i lägenheten under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs.

Diskmaskin

Diskmaskin kan installeras i lägenheten under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs. Maskinens avstängningskran för vatten skall vara öppen bara då disk pågår. Maskinen skall stå på en spillplåt, om den är inbyggd i köksskåp.

Fuktskydd

Fuktskydd måste finnas under disk- och tvättmaskiner samt kylskåp.

Förråd

Till din lägenhet hör ett förråd. Ditt förråd ska vara märkt med ditt lägenhetsnummer och ha lås – oavsett om du använder det eller inte! Förråd som hålls olåsta kan komma att tömmas. Brandfarligt material får inte förvaras i förråden. Inget material får placeras utanför det egna förrådet.

Sällskapsdjur

För hundar och andra sällskapsdjur gäller samma önskemål som gäller för Störning och Ombyggnad/Förändringar. Se därför även dessa. Innergårdar och portgångar är inga rastgårdar – lika lite som pelare i trappuppgångar är pisstolpar för hundar.

Rökning

Rökning är inte tillåtet i fastighetens alla gemensamma utrymmen – även på vädringsbalkongerna! Vid rökning på någon av gårdarna eller utanför portarna ska fimparna plockas bort! Fimpar får inte kastas ner på innergårdar eller gator!