Tvättstuga

Tvättstugan finns på Sankt Eriksgatan 85 och består av fyra bokningsbara stationer. Varje station består av två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp.

Bokning av tvättid kan göras med din kodbricka på samtliga infotavlor i fastigheten samt via webbokning. En inbokad tvättid ger tillgång till en station i tre timmar. Du har hela din inbokade tvättid till ditt förfogande, dvs. ingen annan kan utnyttja din tid.

Tvättiden startas genom att du låser upp dörren till tvättstugan med din kodbricka och startar en tvättmaskin. Har du inte startat din tvättid inom 15 minuter från bokningens start släpps din bokning och tvättiden kan bokas av annan medlem.

Reglerna för tvättstugans skötsel finns anslagna på dörrarna till tvättstugan. För allas trevnad, vänligen följ dessa regler.

Tvättstugan används på egen risk. Ersättning kan inte påräknas för kläder som eventuellt skadas under tvätten. Barn får under inga omständigheter vistas ensamma i tvättstugan. Tänk på olycksrisken.

Vid felanmälan: Sätt en lapp på felande maskin med ditt namn och telefonnummer samt beskrivning och datum för påträffat fel.

Webbokning

Webbokningen finns att tillgå på:
https://tvattstuga.hsbgjutaren.se/M5WebBokning/
Inloggning sker med användarnamn och lösenord.

Användarnamn

Användarnamnet är en kombination av ett prefix följt av ditt lägenhetsnummer. Med lägenhetsnummer avses Lantmäteriets nummer (fyra siffror), alltså ej bostadsrättsföreningens lägenhetsnummer

Tabell för prefix
1001 – 85A
1002 – 85B
1003 – 85C
1004 – 85D
1005 – 87
1006 – T1A
1007 – T1B
1008 – T3
1009 – T3A

Ett exempel på ett användarnamn vore alltså:
10011306 (Uppgång 85A+Lägenhetsnummer)

Lösenord

Lösenordet vid din första inloggning är: 1234
Lösenordet går sedan att ändra till ditt eget.

Skulle du glömma bort ditt lösenord, skicka ett mail till info@hsbgjutaren.se för att få ut ett nytt lösenord.

Bokning via app

Det finns även möjlighet att använda en app för bokning – Electrolux Vision Mobile. Appen finns tillgänglig i Appstore (iOS) och Google Play (Android).

Ett smidigt sätt att komma igång med appen är via webbportalen. Efter inloggning finns en länk längst ned på sidan: ”Använd mobil för att boka”. Länken generar en QR-kod som laddar in appen med rätt inloggningsuppgifter.

Laddar du ned appen separat i Appstore eller Google Play, så ska nedan adress anges som webbadress: https://tvattstuga.hsbgjutaren.se/M5WebBokning/Api/Mobile/VisionMobile.asmx

Uppstår problem med inloggning går det att vända sig till info@hsbgjutaren.se