Säkerhet och störningar

Säkerhet

För att minimera risken för inbrott och att lokaler och förråd blir tillhåll för hemlösa:

  • fråga okända personer vem de ska besöka i fastigheten
  • ha alltid lås på ditt källarförråd oavsett om du använder det eller inte
  • stäng alltid öppna portar och dörrar till gemensamma utrymmen
  • grannsamverkan i varje trappuppgång dvs. håll ett vakande öga på vad som sker
  • se alltid till att porten går i lås efter dig

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter och dessa har av föreningen tidigare installerats i samtliga lägenheter. Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för att se till att brandvarnaren i din lägenhet fungerar. Skulle den inte göra det trots nya batterier kan du kontakta styrelsen.

Störningar

I ett gammalt hus är det alltid lyhört! Tänk på att inte ha för hög ljudvolym sent på kvällen (dvs. efter 22.00)!

Om Du upplever att grannen är för högljudd, stör dig eller på annat sätt skapar obehag, tag då i första hand själv kontakt med denne. Om ingen förändring sker är det styrelsens sak att vidta åtgärder. Återkommande störningar kan medföra förverkande av bostadsrätten!

Bullrande arbeten får utföras mån-fre kl 8-18 samt lör-sön 11-16.
Tänk på att visa hänsyn, så att de mest bullrande arbetena utförs under dagtid. Informera dina grannar om du ska renovera.