Felanmälan

Felanmälan

Telefon 08-22 04 44
Helgfria vardagar 7:00 – 21:00
E-post info@spetsudden.se
Webb www.spetsudden.se

Fastighetsjour

Vid fel av akut art utanför ordinarie arbetstid.
Telefon 08-18 70 00
Vardagar 16:00 – 7:00 samt helger

Observera att endast allvarliga fel som inte kan vänta till nästa ordinarie arbetsdag skall anmälas till fastighetsjouren.

Hissar och hisservice

Vid fel på hissarna kontaktas Stockholms Hiss-service.
Telefon 08-522 255 66

Deras jourutryckning ska dock endast användas om problemet inte kan åtgärdas följande vardag!

Fastighetsskötsel

Bostadsrättsföreningens fastighetsskötare är Spetsudden AB.

De ansvarar för underhåll av gemensamma utrymmen och maskiner som belysning, justering av lås, tvättstugor, värme etc. samt mindre rensningar av avlopp och byte av packningar i kök och badrum.

Arbeten för vilka medlemmen ansvarar enligt stadgarna bekostas av medlemmen med faktura direkt från Spetsudden.