Innergårdar

Föreningen har en större och två mindre innergårdar.

Du kan sitta med ett större sällskap på någon av gårdarna under förutsättning att ljudvolymen hålls på rimlig nivå (gårdarna har god akustik). Glöm inte att städa upp efter dig och dina gäster.

Om du flyttar om möblerna, ställ tillbaka dem där de stod. Lämna aldrig cigarettfimpar eller grillaska på gårdarna.

Cyklar

Cyklar ska ledas in till innergården via porten på S:t Eriksgatan 85.

Cyklar ska ställas i cykelställen på innergården och inte i entrégångarna och trapphusen.

Grillning

På innergårdarna får du använda kolgill, elgrill och gasolgrill. När du grillar är det viktigt att du tänker på att placera grillen så långt ifrån huset som möjligt, så att rök och matos inte stör grannar.

Vid användning av kolgrill så måste du vara extra noga med att se till att du tar hand om kolen på ett säkert sätt. Glöden kan finnas kvar i ett dygn.

För information och regler om grillning på balkonger, vänligen se https://www.hsbgjutaren.se/for-medlemmar/balkonger/