Andrahandsupplåtelse

När den som är innehavare av bostadsrätten inte själv bor i lägenheten och någon annan självständigt disponerar bostaden under en kortare eller längre period räknas det som andrahandsupplåtelse. Detta gäller oavsett om du tar betalt av den som använder din bostad eller ej.

För andrahandsupplåtelse, alltså andrahandsuthyrning, behöver du inhämta styrelsens medgivande innan(!) upplåtelsen påbörjas.

Föreningen har 2017 godkänt en ny policy angående andrahandsuthyrning. Läs igenom denna noga innan du skickar in din ansökan.

Ansökan om andrahandsupplåtelse skickas tillsammans med hyreskontrakt med den föreslagna hyresgästen till HSB Kund- och Medlemservice, 010-442 11 00, service.stockholm@hsb.se.

Policy för andrahandsupplåtelser

All andrahandsuthyrning förutsätter att styrelsens tillstånd har inhämtats i förväg och tillståndet gäller bara för den hyresgäst som anges i ansökan. Kravet på styrelsens samtycke till andrahandsuthyrning följer av Bostadsrättslagen.

Även om du inte tar ut någon hyra av den person som använder din lägenhet behöver du fortfarande styrelsens tillstånd till andrahandsupplåtelsen.

En skriftlig ansökan ska skickas till HSB. Ansökningar behandlas på styrelsemötena så det är viktigt att ansökan lämnas in i god tid. Datum för styrelsemötena finns på hemsidan, där du även hittar blankett för din ansökan.

Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning för högst ett år i taget och maximalt i tre års tid, eller om det finns särskilda skäl upp till fem år. Därefter kommer styrelsen inte att lämna sitt tillstånd till fortsatt andrahandsuthyrning.

Vid byte av andrahandshyresgäst under uthyrningstiden ska ny ansökan lämnas till styrelsen.

Enligt beslut i Hyresnämnden har bostadsrättsföreningar rätt att neka andrahandsuthyrningar som liknar hotellverksamhet av kommersiell natur. Detta omfattar normalt uthyrningar via förmedlingssiter som Airbnb.

Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att du förverkar din bostadsrätt, vilket innebär att du kan tvingas sälja den. Styrelsen kommer att ansöka hos hyresnämnden om förverkande av bostadsrätten om otillåten andrahandsuthyrning fortgår trots uppmaning till rättelse eller andra gången samma bostadsrättsinnehavare upplåter sin lägenhet i andra hand utan tillstånd.

Om styrelsens tillstånd erhålls, observera att:
• Du ska ingå ett skriftligt hyreskontrakt med hyresgästen. I det fall besittningsskydd föreligger ska det avtalas bort (för mer information se t.ex. Hyresnämndens hemsida).
• Du är ansvarig för att du eller hyresgästen finns tillgänglig när/om föreningen behöver tillträde till din lägenhet, t.ex. vid besiktningar och obligatoriska renoveringar.
• Du är ansvarig för att månadsavgiften betalas.
• Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra och respekterar de trivsel- och andra regler som gäller för bostadsrättsföreningen.

Denna policy är antagen vid föreningsstämman 2017-04-25