Balkonger och terrasser

Allmän information om balkonger och terasser

Det är inte tillåtet att använda kolgrill på balkongerna och terasserna. På din balkong/terrass får du dock använda elgrill och gasolgrill. Vid användning av gasolgrill, vänligen se särskilda regler längre ner på denna sida.

Komplettering med insynsskydd och/eller markis på balkong skall vara enhetlig med de befintliga som finns. Dessa upphandlades via https://www.markis.nu som har tillgång till färgkod samt exakta mått för balkonger i föreningen.

För markiser nyttjar föreningen följande som ska användas som referens hos markis.nu.  https://sandatex.se/produkt/solskydd-utomhus-markisvav-gron-vit-0033/  artikelnr 33.

För insynsskydd/vindskydd används väv 15/93 https://sandatex.se/produkt/solskydd-utomhus-markisvav-beige-0015-93/

Gemensamma balkonger

Inga detaljerade trivselföreskrifter finns för de gemensamma balkongerna, men att förvara soppåsar, skaka mattor, grilla och mata fåglar är exempel på sådant som inte är lämpligt.

Trapphusens balkonger är gemensamma.

Rökning

Cigarettfimpar ska ej kastas på balkonggolvet och får inte under några omständigheter kastas ned på innergården eller gatorna. Vänligen använd alltid askfat.

Information för dig som har balkong

Gasolgrill

För att få använda en gasolgrill på din balkong eller terrass gäller följande särskilda regler:

  • Ställ alltid gasolbehållaren bredvid grillen – även om det finns plats under. Värmen från grillen kan värma upp gasolbehållaren och fett från grillen kan ta eld och skada
    gasolutrustningen. Är det inte möjligt att ställa behållaren bredvid på grund av att slangen är för kort ska slangen bytas ut till en längre.
  • Ha en pulversläckare och en skyddshandske i närheten så att du kan stänga ventilen om det börjar brinna.
  • Gasolslangar åldras i väder och vind. Se till att kontinuerligt kontrollera så att slangen ej har torkat eller spruckit. Har slangen torkat måste du byta ut den. Slangen ska vara märkt med -30°C (klara kyla) för att vara anpassad för vårt klimat. Även om du köper en ny grill ska du kontrollera att slangen är märkt med -30°C.
  • Du får som mest förvara 14 liter gasol på balkongen/terrassen, detta motsvarar en P6/K6 behållare.
  • All förvaring av gasol i förråd och garage är förbjudet

Utöver föreningens regler så ska rekommendationerna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt riktlinjerna från Räddningstjänsten Väst följas, vänligen se nedan:
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25541.pdf
http://www.rvast.se/privatperson/tips-och- rad/brandsakerhet/grilla-sakert