Styrelsen

Om styrelsen

Styrelsen väljs en gång per år på bostadsrättsföreningens årsstämma. Styrelsen ansvarar för alla beslut som rör föreningens fastighet. Möten äger normalt sett rum en gång per månad.

Styrelsen har en postbox på S:t Eriksgatan 85A, där du kan lämna meddelanden och förslag. På anslagstavlorna hittar du styrelseledamöternas och valberedningens namn.

Om du är intresserad av att gå med i styrelsen, meddela valberedningen i god tid före årsstämman. Kontakta gärna styrelsen om du vill hjälpa till med något utan att ha en styrelseplats.

Styrelsen 2020

Johannes Forsberg – Ordförande
Henrik Eriksson – Vice Ordförande
Inga-Lill Wennberg – Sekreterare
Maria Myräng – Ekonomiansvarig
Niclas Helmfrid – Ledamot
Björn Sjöberg – Ledamot
Veronika Vestlund – Ledamot
Lisa Johansson – Suppleant
Anette Gunér – HSB Ledamot

Kommande styrelsemöten

2021
13 april
11 maj