Styrelsen

Om styrelsen

Styrelsen väljs en gång per år på bostadsrättsföreningens årsstämma. Styrelsen ansvarar för alla beslut som rör föreningens fastighet. Möten äger normalt sett rum en gång per månad.

Styrelsen har en postbox på S:t Eriksgatan 85A, där du kan lämna meddelanden och förslag. På anslagstavlorna hittar du styrelseledamöternas och valberedningens namn.

Om du är intresserad av att gå med i styrelsen, meddela valberedningen i god tid före årsstämman. Kontakta gärna styrelsen om du vill hjälpa till med något utan att ha en styrelseplats.

Styrelsen 2022

Niclas Helmfrid – Ordförande
Henrik Eriksson – Vice Ordförande
Lisa Johansson – Sekreterare
Morten Halvorsen – Ekonomiansvarig
Veronika Vestlund – Ledamot
Mimmi Lövbom – Ledamot
Sarah Kilic – Ledamot
Inga-Lill Wennberg – Suppleant
Anders Ekdahl – HSB Ledamot

Kommande styrelsemöten

2024
5 mars
9 april
14 maj