Årsstämma

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Årsstämman hålls en gång per år, vanligtvis i april eller maj.

Varje medlem har rätt att delta och varje medlem har en röst. Det är viktigt att alla medlemmar i föreningen försöker komma på årsstämman, för att föreningen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Fullmakt kan ges, information samt blankett finnes här.

Kallelse till årsstämman sätts upp på anslagstavlorna och de digitala anslagstavlorna. Om du har en motion till stämman, se till att den kommer in i tid (tidpunkten står i föreningens stadgar).