Ritningsregistret

Ritningsregistret

Ritningarna är uppdelat efter vilken del av fastigheten ritningarna beskriver.

Del 1:
Beskriver byggnaden som vetter mot Sankt Eriksgatan 85.

Del 2:
Beskriver den resterande del av fastigheten gällande Sankt Eriksgatan 87 och Tomtebogatan 1-3A

Annat:
Beskriver gården samt de olika standardköken och badrummen i de olika lägenheterna.

Hitta i ritningsregistret

Om vi exempelvis söker första lägenheten på vån 1, nr 73, på st. Eriksgatan 87:

 1. Ladda ner ritningsregistret
 2. Packa upp zip-filen
 3. Gå in i mappen Del_02
 4. välj ”A2-13 Plan vån 1 tr.pdf” för en översikt av samtliga lägenheter i del 2, vån 1
 5. Titta i nedre högra hörnet för att se hur ritningen förhåller sig till hela fastigheten
 6. zooma in i övre vänstra hörnet av ritningen, kolla efter siffran 73 i en cirkel
 7. För att få reda på mer detaljerade uppgifter öppnar vi ”59-13 Del 2 Plan av vån 1 tr.pdf” och zoomar in på samma ställe som tidigare.
 8. Vi ser då att för detaljer kring köket och badrummet så hänvisas vi till ”59-24 Del 2 Detaljer 21-29 VS.pdf”
 9. Köket är detalj 25 och badrummet är detalj 26
 10. För ventilation se ”57-11 Del 2 Plan av vån 1 tr Luftbehandling.pdf”
 11. För eldragningar se ”E-113 Del 2 vån 1-5 tr Elanläggningar.pdf”