Ekonomi och överlåtelser

Årsavgift

Det åligger varje lägenhetsinnehavare att betala månadsavgiften i tid. Den betalas alltid i förskott och skall vara HSB tillhanda senast den sista i varje månad. Om en påminnelse krävs får du betala ränta och om avgiften trots påminnelse inte betalas går ärendet till Inkasso och kan leda till att du förverkar din bostadsrätt.

Försäkring

Den tecknar du själv, via det försäkringsbolag där du har hemförsäkring. Glöm inte att teckna tillägg för bostadsrätt i hemförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen kan ersätta skador på lägenheten som du svarar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar samt för fast inredning som du eller tidigare ägare bekostat.

Försäljning

Vid försäljning av bostadsrätten så måste kontraktet skickas till HSB för behandling. Köparen måste vara medlem i HSB Stockholm för att ärendet ska behandlas. Styrelsen informeras därefter om försäljningen. Ärenden om försäljning tas upp på styrelsemöten som hålls en gång i månaden, datum för dessa finns här.

Meddela även gärna eventuell mäklare att information om föreningen finns på HSB Gjutarens hemsida www.hsbgjutaren.se