Renhållning och sophantering

Hushållssopor

Det finns två sopnedkast i gången mellan Tomtebogatan 3 och 3A. Det ena sopnedkastet är till för boende på Sankt Eriksgatan och det andra för boende på Tomtebogatan.

Soppåsar får inte ställas utanför dörrar över natten eller på gårdar och balkonger. Se till att knyta ihop soppåsarna och inte kasta några lösa sopor i sopnedkasten, annars hamnar lösa sopor på golvet i soprummet, vilket kräver kostsam städning.

Matavfall

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfall. Ditt matavfall lägger du i särskilda papperspåsar som du sedan slänger i de kärl som finns i soprummet med ingång från gatan på Tomtebogatan 3. Där kan du också hämta nya papperspåsar i den takt du behöver.

I soprummet hittar du även hållare för papperspåsarna om en sådan inte redan finns i din lägenhet. Hållaren är till för att påsen ska kunna stå luftigt så att fukt och lukt undviks. Påsarna ska inte sättas i täta hinkar med slät botten.

Om du har några frågor om hur matavfall hanteras i föreningen kan du kontakta info@hsbgjutaren.se.

Återvinningsstation

Kartonger, emballage, glas, plast och metall lämnas vid den allmänna återvinningen på t.ex. Tomtebogatan 6 (utanför Coop). Här kan även tidningar lämnas.

Grovsopor

Bostadsrättsföreningen har inte något grovsoprum.

Om du behöver slänga större skrymmande saker och miljöfarligt avfall får du själv transportera dessa till sop/miljöstationen. För mer info, se www.stockholm.se/avfall

Städning i trapphus

Trappuppgångarna städas en gång per vecka. Av säkerhetsskäl får inte cyklar, barnvagnar, dörrmattor, blomkrukor, skor m.m. placeras i trapphus, trappor eller entréplan.

Skadedjur

Vid upptäckt av eventuella skadedjur, vänligen kontakta vår förvaltare Spetsudden. Kontakt uppgifter finns under Felanmälan.

Flytt

Möbler, emballage, grovsopor och andra sopor får vid flytt inte lämnas eller ställas utanför förråden, i gemensamma utrymmen eller i soprummet. Överträdelser kommer att beivras och upprensning och bortforsling kommer att debiteras dig som bostadsrättsinnehavare.