Renhållning och sophantering

Hushållssopor

Det finns två sopnedkast i gången mellan Tomtebogatan 3 och 3A. Det ena sopnedkastet är till för boende på Sankt Eriksgatan och det andra för boende på Tomtebogatan.

Soppåsar får inte ställas utanför dörrar över natten eller på gårdar och balkonger. Se till att knyta ihop soppåsarna och inte kasta några lösa sopor i sopnedkasten, annars hamnar lösa sopor på golvet i soprummet, vilket kräver kostsam städning.

Matavfall

För de medlemmar som så önskar finns möjlighet att sortera matavfall. Detta är både bra för miljön samtidigt som vi får möjlighet att minska en av föreningens största kostnader, sophanteringen. Hantering av matavfall är nämligen helt gratis för föreningen, så länge som det är rätt sorterat.

För information om hur detta går till kontakta info@hsbgjutaren.se.

Återvinningsstation

Kartonger, emballage, glas, plast och metall lämnas vid den allmänna återvinningen på t.ex. Tomtebogatan 6 (utanför Coop). Här kan även tidningar lämnas.

Grovsopor

Bostadsrättsföreningen har inte något grovsoprum.

Om du behöver slänga större skrymmande saker och miljöfarligt avfall får du själv transportera dessa till sop/miljöstationen. För mer info, se www.stockholm.se/avfall

Städning i trapphus

Trappuppgångarna städas en gång per vecka. Av säkerhetsskäl får inte cyklar, barnvagnar, dörrmattor, blomkrukor, skor m.m. placeras i trapphus, trappor eller entréplan.

Skadedjur

Vid upptäckt av eventuella skadedjur, vänligen kontakta vår förvaltare på HSB Kund- och Medlemsservice på telefonnummer 010-442 11 00 eller service.stockholm@hsb.se, för vidare åtgärd.

Flytt

Möbler, emballage, grovsopor och andra sopor får vid flytt inte lämnas eller ställas utanför förråden, i gemensamma utrymmen eller i soprummet. Överträdelser kommer att beivras och upprensning och bortforsling kommer att debiteras dig som bostadsrättsinnehavare.